Mạng lưới xổ số bóng đá VN86 | Web nhà cái cá độ bóng đá uy tín

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khu vực phía Bắc

 

            Thực hiện kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 07/01/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020 và thực hiện nhiệm vụ do Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giao cho trường Cao đẳng Đường sắt.
            Sáng ngày 23/11/2020, tại trường Cao đẳng Đường sắt, Ban Tuyên giáo truyền thông Tổng công ty Đường sắt Việt Nam long trọng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Đến dự và chỉ đạo lớp học:
            Về phía Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có các đồng chí: Đặng Sỹ Mạnh – Phó bí thư đảng bộ, phụ trách Đảng bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; đồng chí Vũ Thị Hồng Minh – Phó trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo truyền thông Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; đồng chí Phạm Quốc Sỹ – Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
            Về phía trường Cao đẳng Đường sắt có các đồng chí: Phạm Văn Chánh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Bùi Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng trường; cùng các giảng viên giảng dạy lớp học và 34 học viên là đảng viên dự bị của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, khu vực phía Bắc.
            Phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, đồng chí phó Bí thư Đảng bộ phụ trách Đảng Bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam – Đặng Sỹ Mạnh, đã nhấn mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tiến trình cách mạng, là một hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng; không chỉ trang bị cho cán bộ, đảng viên những kiến thức, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao hơn trình độ lý luận chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của ngành Đường sắt.
           Những năm qua Đảng Bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tổ chức đảng trực thuộc luôn đặt công tác đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nói chung, cho đảng viên mới, quần chúng ưu tú nói riêng, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định tình hình chính trị, định hướng tư tưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của các cơ quan, đơn vị.
           Tại Lớp bồi dưỡng này, các đồng chí học viên còn được trang bị thêm khối lượng kiến thức nhằm giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và phương pháp công tác cho người đảng viên. Đối với các đồng chí đảng viên mới đây còn là một nội dung rất quan trọng, là điều kiện để cấp ủy các cấp xem xét chuyển đảng viên chính thức.
          Sau đây là một số hình ảnh buổi khai giảng:

 

web nhà cái cá độ bóng đá uy tín

web nhà cái cá độ bóng đá uy tín

web nhà cái cá độ bóng đá uy tín

web nhà cái cá độ bóng đá uy tín  web nhà cái cá độ bóng đá uy tín web nhà cái cá độ bóng đá uy tín

Tin Liên Quan